GMC Gondia Recruitment | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय गोंदिया

पदसंख्या:08
शेवटची तारीख: 26-Nov-2021

0

GMC Gondia Recruitment

GMC’s full form is Government Medical College and Hospital, Gondia, GMC Gondia Bharti 2021 has the following new vacancies and the official website is www.gmcgondia.in. This page includes information about the GMC Gondia Bharti 2021, GMC Gondia Recruitment 2021, GMC Gondia 2021 for more details Keep Visiting For The Latest Recruitments.


जाहिरात दिनांक: २३/११/२१

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय [Government Medical College and Hospital, Gondia] गोंदिया येथे वरिष्ठ निवासी पदांच्या ०८ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ०८ जागा

GMC Gondia Recruitment Details:

वरिष्ठ निवासी (Senior Resident) : ०८ जागा

अनु क्रमांकविभागाचे नावजागा
औषधवैद्यकशास्त्र०३
शल्यचिकीत्साशास्त्र०२
अस्थिव्यंगोपचारशास्त्र०१
त्वचा व गुप्तरोग चिकीत्सा०१
बधिरिकरणशास्त्र०१

Eligibility Criteria For GMC Gondia

शैक्षणिक पात्रता : ०१) एम.डी/एम.एस. पदव्युत्तर पदवी उत्तीर्ण असावा ०२) महाराष्ट्र मेडीकल कौन्सील /एमसीआय नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. ०३) बंधपत्रित उमेदवारांस प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल.

 

वयाची अट : ४५ वर्षापर्यंत.

शुल्क : १००/- रुपये.

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : गोंदिया (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : आस्थापण १ व २ अधिष्टाता यांचे कार्यालय GMC गोंदिया.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.gmcgondia.in


जाहिरात दिनांक: २०/११/२१

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय [Government Medical College and Hospital, Gondia] गोंदिया येथे सहायक प्राध्यापक पदांच्या ११ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून मुलाखत दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ११ जागा

GMC Gondia Recruitment Details:

पदांचे नावशैक्षणिक पात्रताजागा
सहायक प्राध्यापक/ Junior Residentमान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी११

वयाची अट : ३८ वर्षापर्यंत [मागासवर्गीय – ०५ वर्षे सूट]

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : १,१०,०००/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : गोंदिया (महाराष्ट्र)

मुलाखतीचे ठिकाण : आस्थपना १ व २ अधिष्ठाता यांचे कार्यालय शा. वै. म. गोंदिया ( के.टी. एस. रुग्णालय परिसर)

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.gmcgondia.in

 

Spoiler title
Hidden content

जाहिरात दिनांक: १५/०९/२१

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय [Government Medical College and Hospital, Gondia] गोंदिया येथे कनिष्ठ रहिवासी पदांच्या ३८ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहोचण्याची अंतिम दिनांक १७ सप्टेंबर २०२१ आहे. प्रत्यक्ष मुलाखत दिनांक २० सप्टेंबर २०२१ रोजी आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ३८ जागा

GMC Gondia Recruitment Details:

पदांचे नावशैक्षणिक पात्रताजागा
कनिष्ठ रहिवासी/ Junior Residentएमबीबीएस उत्तीर्ण, एमसीआय/ एमएमसी नोंदणी असणे अनिवार्य वैद्यक व्यवसाय नोंदणी पात्र उमेदवार असणे बंधनकारक.३८

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : शासकीय नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : गोंदिया (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : आस्थापना १ व २ अधिष्ठाता यांचे कार्यालय शा.वै.म.व रुग्णालय गोंदिया (के.टी.एस.रुग्णालय, परिसर).

मुलाखतीचे ठिकाण : अधिष्ठाता कार्यालय, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, गोंदिया.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.gmcgondia.in


जाहिरात दिनांक: २१/०६/२१

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय [Government Medical College and Hospital, Gondia] गोंदिया येथे कनिष्ठ रहिवासी पदांच्या ४४ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहोचण्याची अंतिम दिनांक २५ जून २०२१ आहे. मुलाखत दिनांक ०१ जुलै २०२१ रोजी आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ४४ जागा

GMC Gondia Recruitment Details:

पदांचे नावशैक्षणिक पात्रताजागा
कनिष्ठ रहिवासी/ Junior Resident०१) एम.बी.बी.एस./ बी.डी.एस.उत्तीर्ण असावा ( भा.आ.प./भा.आ.आ./महाराष्ट्र राज्य दंत परिपद/भारतीय दंत परिपद नुसार मान्यता प्राप्त संस्था) ०२) महाराष्ट्र मेडीकल कौन्सील /एमसीआय नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. ०३) उमेदवाराने आंतरवासीता प्रशिक्षण पूर्ण केलेले असावे. ०४) बंधपत्रित उमेदवारांस प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल.४४

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : गोंदिया (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : आस्थापना १ व २ अधिष्ठाता यांचे कार्यालय शा.वै.म.व रुग्णालय गोंदिया (के.टी.एस.रुग्णालय, परिसर).

मुलाखतीचे ठिकाण : अधिष्ठाता कार्यालय, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, गोंदिया.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.gmcgondia.in


जाहिरात दिनांक: २८/०४/२१

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय [Government Medical College and Hospital, Gondia] गोंदिया येथे विविध पदांच्या जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून मुलाखत दिनांक ३० एप्रिल २०२१ रोजी सकाळी ११:०० वाजता आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

GMC Gondia Recruitment Details:

पद क्रमांकपदांचे नावशैक्षणिक पात्रता
वैद्यकीय अधिकारी/ Medical Officerएम.बी.बी.एस. (बंधपत्रित /अबंधपत्रित) एमडी, एमएस असल्यास प्राधान्य.
कक्षसेवक/ सफाईगार/ Ward Boy/Cleaner१० वी पास

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : ८,०००/- रुपये ते ९०,०००/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : गोंदिया (महाराष्ट्र)

मुलाखतीचे ठिकाण : अधिष्ठाता कार्यालय, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, गोंदिया.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.gmcgondia.in


जाहिरात दिनांक: १७/०४/२१

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय [Government Medical College and Hospital, Gondia] गोंदिया येथे विविध पदांच्या जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक १९ एप्रिल २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

GMC Gondia Recruitment Details:

पदांचे नावशैक्षणिक पात्रताजागा
अधिपरिचारिका (स्टाफ नर्स)/ Staff Nurseबी.एस्सी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम
क्ष-किरण तज्ञ/ X-ray Specialistबी.एस्सी फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाईफ सायन्स विषयासह, बीपीएसटी, किंवा १२ वी सायन्स सोबत क्ष-किरण डिप्लोमा

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : १७,०००/- रुपये ते २०,०००/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : गोंदिया (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : मा. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय कुंवर तिलकसिंह सामान्य रुग्णालय परिसर, नेहरू चौक, गोंदिया.

जाहिरात (Notification) : पाहा

Official Site : www.gmcgondia.in


जाहिरात दिनांक : ०९/०३/२१

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय [Government Medical College and Hospital, Gondia] गोंदिया येथे बायोमेडिकल अभियंता पदांची ०१ जागेसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहोचण्याची अंतिम दिनांक २३ मार्च २०२१ आह. मुलाखत दिनांक २३ मार्च २०२१ रोजी दुपारी १२:०० वाजता आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

अधिक माहिती खालीलप्रमाणे :

पदांचे नावशैक्षणिक पात्रताजागा
बायोमेडिकल अभियंता/ Biomedical Engineerबायोमेडिकल इंजिनिअर या शाखेची मान्यताप्राप्त पदवी०१

वयाची अट : ३८ वर्षापर्यंत [मागास संवर्ग – ०५ वर्षे सूट]

शुल्क : १००/- रुपये

वेतनमान (Pay Scale) : २५,०००/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : गोंदिया (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : आस्थापना १ व २ अधिष्ठाता यांचे कार्यालय शा.वै.म.व रुग्णालय गोंदिया (के.टी.एस.रुग्णालय, परिसर).

मुलाखतीचे ठिकाण : अधिष्ठाता कार्यालय, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, गोंदिया.

जाहिरात (Notification) : पाहा

Official Site : www.gmcgondia.in

Leave A Reply

Your email address will not be published.

आपला ब्राउझिंगचा अनुभव अधिक चांगला व्हावा, तुम्हाला तुमच्या आवडीच्या मजकुराची शिफारस करता यावी, यासाठी ही वेबसाईट कुकी किंवा तत्सम तंत्रज्ञान वापरते. आमची वेबसाईट वापरणं सुरू ठेवून आपण आमच्या गोपनीयता धोरणाला आणि कुकी धोरणाला

सहमती देता.